Dla optymalnego korzystania z naszej strony internetowej stosujemy Cookies. Poprzez używanie tej strony warażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji OK
Empower your IT

Zarządzanie zgodnością

Egzekwowanie reguł bezpieczeństwa i prawidłowe licencjonowanie w całej firmie

Utrzymanie zgodności jest ważnym zadaniem w zarządzaniu środowiskiem IT: Muszą Państwo rozpoznawać i eliminować słabe punkty, aby zapewnić bezpieczeństwo i chronić dane przed atakami. Muszą także Państwo kontrolować prawidłowe rozporządzanie licencjami używanego oprogramowania, aby pracować zgodnie z przepisami i być przygotowanym na audyty ze strony producentów oprogramowania.

Bez zautomatyzowanych środków pomocniczych jest to bardzo trudne w większych środowiskach IT: Liczba luk w zabezpieczeniach, pod których kątem trzeba stale sprawdzać wszystkie komputery, rośnie. A w połączeniu z licencjami zbiorczymi lub licencjami na aktualizacje szybko można pogubić się, czy oprogramowanie na wszystkich urządzeniach ma aktualne licencje.

Zautomatyzowane zarządzanie zgodnością

Sytuacja wyjściowa

Muszą Państwo rozpoznać luki w zabezpieczeniach na komputerach w Państwa środowisku roboczym i wyeliminować je tak szybko, jak to tylko możliwe. Jednocześnie chcą Państwo za jednym naciśnięciem przycisku dowiedzieć się, czy Państwa licencje są zgodne ze spisem oprogramowania, aby być przygotowanym na audyty.

Nach oben

Rozwiązanie

Pracują Państwo w sposób zautomatyzowany, wydajny i zachowują wgląd. Do tego stosują Państwo baramundi Management Suite i dysponują takimi modułami:

baramundi Compliance Management
baramundi Patch Management
baramundi Managed Software
baramundi Inventory
baramundi Deploy
baramundi AUT
baramundi Mobile Devices

Nach oben

Przebieg

Centralnym punktem dowodzenia jest moduł » baramundi Compliance Management: Regularnie sprawdza on wszystkie komputery pod kątem słabych punktów w systemach operacyjnych i aplikacjach. Rozpoznane luki w zabezpieczeniach są wyświetlane na przejrzystym panelu, gdzie mogą Państwo dowiedzieć się także o stopniu zagrożenia stwarzanym przez każdą lukę. W ten sposób mogą Państwo precyzyjnie przejść do najbardziej niebezpiecznych lub najczęstszych słabych punktów, aby wyeliminować je w pierwszej kolejności.

W przypadku produktów Microsoft zalecamy używanie » baramundi Patch Management do scentralizowanego wgrywania aktualizacji. Aby wyeliminować luki w zabezpieczeniach innych producentów – np. Java, Flash, Adobe Reader – zalecamy używanie » baramundi Managed Software. W ten sposób od razu będą Państwo mieli do dyspozycji aktualne, gotowe do dystrybucji pakiety do wielu standardowych aplikacji. baramundi Management Suite informuje Państwa, czy instalacja aktualizacji i łat krytycznych dla bezpieczeństwa zakończyła się powodzeniem i czy wszystkie urządzenia typu klient są zabezpieczone. W ten sposób mogą mieć Państwo aktualny stan łat w środowisku na oku i sporządzać raporty.

Skan pod kątem słabych punktów za pomocą baramundi Compliance Management informuje dodatkowo, czy na wszystkich komputerach są spełnione wymagane standardy bezpieczeństwa. W ten sposób dowiedzą się Państwo, czy na wszystkich urządzeniach typu klient jest wymuszone bezpieczne hasło, które dodatkowo musi być regularnie zmieniane. W razie potrzeby mogą Państwo zastosować odpowiednie środki i sprawdzić ich skuteczność.

Naruszenia zasad firmy i bezpieczeństwa na urządzeniach mobilnych są prezentowane w module » baramundi Mobile Devices na przejrzystym panelu Compliance – od brakujących aplikacji po jailbreak. Należy zadbać o bezpieczną konfigurację urządzeń, nadać hasła i zdalnie usunąć zgubione urządzenia.

Nach oben

Efekt

Skutecznie dbają Państwo o zgodność i egzekwują stosowanie wytycznych w całym przedsiębiorstwie. Zyskują Państwo:

  • jasne reguły, które obowiązują wszystkich
  • przejrzyste, ekonomiczne licencjonowanie
  • bezpieczną konfigurację
  • aktualne systemy i zminimalizowany obszar ataków ze strony szkodliwego oprogramowania

Nach oben


up