Dla optymalnego korzystania z naszej strony internetowej stosujemy Cookies. Poprzez używanie tej strony warażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji OK
Empower your IT

Zarządzanie usługami IT

Jedna firma – jedna baza danych

Wiele firm ma problem z przejrzystością przepływu danych. Na przykład dane inwentarzowe występują w wielu różnych formatach i dokumentach i są wprowadzane wielokrotnie do różnych aplikacji. Można to jednak robić bardzo łatwo, a przede wszystkim przejrzyście. Aby dane były zawsze aktualne i poprawne, wystarczy, że wszystkie aplikacje i oddziały będą korzystać z tych samych danych zarządzanych centralnie w jednym miejscu…

Ochrona danych w całym przedsiębiorstwie!

Sytuacja wyjściowa

W firmie stosowane są różne aplikacje, ale stale potrzebne są te same dane inwentarzowe. Dlatego te same dane muszą być wprowadzane wielokrotnie, a w razie zmian niezbędna jest aktualizacja w wielu miejscach. Wskutek tego można stracić rozeznanie, a użytkownicy nie zawsze wiedzą, czy używane przez nich dane są aktualne.   

Rozwiązanie

Nach oben

Stworzenie jednej bazy danych, która będzie automatycznie wykorzystywana i aktualizowana. Taka baza powinna być dostępna dla wszystkich aplikacji i działów. W tym celu należy połączyć następujące moduły:

baramundi Inventory
baramundi Connect

Nach oben


Otwarte interfejsy dostępu do baramundi Management Suite umożliwiają partnerską współpracę z dostawcami rozwiązań typu helpdesk. Więcej na temat naszych partnerów » tutaj.

W dziedzinie zarządzania licencjami współpracujemy z kilkoma dostawcami rozwiązań. Oferujemy na przykład produkt » SmartTrack naszego partnera, firmy Aspera.  

Nach oben

Przebieg

Moduł » baramundi Inventory jest częścią licencji na baramundi Management Suite. Za pomocą tego narzędzia można stworzyć niezawodną i zawsze aktualną bazę danych. Moduł baramundi Inventory może automatycznie sprawdzać wszystkie dane dostępne w sieci. Dzięki temu można mieć np. aktualną wiedzę o tym, jakie komponenty i programy/wersje są zainstalowane na danym komputerze.

Do baramundi Inventory można również wprowadzać indywidualne szablony kwerend z informacjami offline. W ten sposób można niezawodnie rejestrować zarówno lokalizację rzutników, jak i danych z aparatów cyfrowych lub telefonów komórkowych.  

Dane te mogą być teraz dostępne dla wszystkich aplikacji i działów. Przykładowo » helpdesk od razu przy każdym zgłoszeniu zna wszystkie niezbędne dane techniczne każdego urządzenia. Z kolei księgowość zna aktualny status urządzeń, a system ERP ma bezpośredni dostęp do tych danych.

Aby dane z baramundi Inventory mogły być szeroko wykorzystywane w całym przedsiębiorstwie, można skorzystać z jeszcze innych narzędzi. Za pomocą » baramundi Connect można udostępnić innym aplikacjom znormalizowane interfejsy do wymiany danych. Mogą to być na przykład aplikacje do zarządzania przedsiębiorstwem.

Przykład: Do zarządzania licencjami można używać jednocześnie SmartTrack firmy Aspera i baramundi Inventory. Do integracji helpdesku można podłączyć na przykład bezpośrednio rozwiązanie » OMNINET. Zapytania do działu pomocy technicznej są wtedy automatycznie kojarzone z aktualnymi danymi odpowiedniego komputera. 

Nach oben

Efekt

Przy małym nakładzie pracy można:

  • mieć kontrolę nad wszystkimi danymi inwentarzowymi
  • zapewnić stałą aktualność informacji
  • wykorzystywać dane inwentarzowe w całym przedsiębiorstwie i w wielu aplikacjach
  • ułatwić pracę helpdesku
  • udostępnić programowi ERP ważne dane podstawowe

Dzięki temu można odciążyć administrację oraz sprawniej i efektywniej wykorzystywać dane w przedsiębiorstwie.

Nach oben


up