Dla optymalnego korzystania z naszej strony internetowej stosujemy Cookies. Poprzez używanie tej strony warażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji OK
Empower your IT

Oprogramowanie do zarządzania licencjami

Licencje pod kontrolą

Im więcej aplikacji i komputerów, tym bardziej niejednorodne środowisko i tym trudniej utrzymać kontrolę nad licencjami. Jednak niedobór licencji może być bardzo drogi, a ich nadmiar niepotrzebnie angażuje środki, które mogłyby być lepiej wykorzystane w innym miejscu. Planowe zarządzanie licencjami zapewnia wgląd, uwalnia zasoby i sprawia, że audyty licencji prowadzone przez producentów programowania nie są juz tak straszne.  

Automatyczne zarządzanie licencjami

Sytuacja wyjściowa

Muszą Państwo wiedzieć, na którym komputerze jakie oprogramowanie jest zainstalowane i czy stan oprogramowania jest zgodny ze spisem licencji. Aby uniknąć zbędnych kosztów, chcą Państwo znaleźć i odinstalować nieużywane oprogramowanie na poszczególnych komputerach, bez naruszania obowiązujących zasad ochrony danych. 

Rozwiązanie

Nach oben

Automatyczne sprawdzanie, z jaką intensywnością są używane poszczególne programy, i odinstalowanie niepotrzebnych aplikacji. Można do tego celu połączyć moduły:

baramundi Inventory
baramundi Compliance Management
baramundi AUT
baramundi Deploy

Nach oben


Zoptymalizować koszty licencji

Aby zoptymalizować koszty licencji, zalecamy użycie » baramundi AUT i planowe kontrolowanie wykorzystania programów o drogich licencjach. W ten sposób mogą się Państwo dowiedzieć, na jakim urządzeniu drogie oprogramowanie graficzne nigdy nie zostało użyte i na jakich licencjach można oszczędzić lub przekazać je innym użytkownikom. W ten sposób mogą planowo zdecydować Państwo, jakie aplikacje na jakich urządzeniach należy kontrolować. Oczywiście zgodnie z surowymi przepisami o ochronie danych. Nie są zbierane żadne spersonalizowane dane, a wyniki są tak przedstawiane, że nie jest możliwe wyciągnięcie wniosków na temat zachowania danego pracownika. Nieużywane programy mogą byćautomatycznie odinstalowywane narzędziem » baramundi Deploy. Wystarczy więc kupić tylko te licencje, które są rzeczywiście potrzebne.

Nach oben

Efekt

Mają Państwo zautomatyzowany podgląd używanego oprogramowania i licencjonowania. Dodatkowo:

  • łatwo udowadniają Państwo zgodność licencji,
  • unikają Państwo kar za brak wymaganych licencji,
  • oszczędzają Państwo koszty dzięki dokładnemu licencjonowaniu i rozpoznawaniu nieużywanych aplikacji,
  • dowiadują się Państwo, jak w firmie przyjmowane jest nowe oprogramowanie.

Nach oben


up