Dla optymalnego korzystania z naszej strony internetowej stosujemy Cookies. Poprzez używanie tej strony warażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji OK
Empower your IT

Oprogramowanie do zarządzania cyklem życia urządzeń typu klient

Większa wydajność zarządzania obszarem IT

W dalszym ciągu zbyt wielu ekspertów marnuje zbyt dużo czasu na rutynowe zadania. Ich potencjał nie jest wykorzystywany do wykonywania zadań produktywnych, tylko marnowany na powtarzanie tych samych czynności. Jednocześnie coraz większe znaczenie ma zarządzanie i inwentaryzowanie infrastruktury. Im więcej pracowników zatrudnia firma, tym większe są wyzwania w dziedzinie zarządzania cyklem życia urządzeń: wszystkie komputery muszą mieć zawsze odpowiednie oprogramowanie i zapewniać bezpieczeństwo danych.

Te rutynowe zadania można niezawodnie zautomatyzować. W ten sposób można zapewnić jednakowy przebieg realizacji zadań związanych z zarządzaniem cyklem życia. Mniejsza jest wówczas liczba błędów, a konsekwentne protokołowanie zapewnia stałą kontrolę. Można skrócić czas, obniżyć koszty i odczuwalnie zwiększyć efektywność pracy. Najwyższy czas zautomatyzować procesy i wdrożyć efektywną technikę.

Automatyzacja zarządzania cyklem życia

Sytuacja wyjściowa

W firmie trzeba zarządzać 40 lub jeszcze większą liczbą komputerów, serwerów i laptopów. Personel IT jest zajęty swoimi standardowymi zadaniami — instalacjami, łatami i sporządzaniem kopii zapasowych. Chcemy odciążyć pracowników, aby mogli zająć się naprawdę ważnymi zadaniami, a jednocześnie chcielibyśmy zyskać kontrolę nad infrastrukturą sprzętową i softwarową.

Rozwiązanie

Nach oben

Zautomatyzować rutynowe zadania, takie jak zarządzanie instalacjami i łatami, wprowadzić standardy bezpieczeństwa i wykorzystać dane inwentarzowe dla wszystkich aplikacji w całym przedsiębiorstwie. W zależności od potrzeb można do tego celu wykorzystać moduły oprogramowania do zarządzania cyklem życia z pakietu baramundi Management Suite. 

baramundi Management Suite

Nach oben

Przebieg

Wspólnie ze specjalistą z firmy baramundi należy oszacować zapotrzebowanie na taką automatyzację cyklu życia. System baramundi Management Suite składa się z wielu specjalistycznych modułów, które ściśle ze sobą współpracują poprzez jedną bazę danych.

Właściciel decyduje, które moduły są mu potrzebne i kupuje licencję tylko na wybrane moduły. Jeśli później potrzebne będą jeszcze inne moduły, wystarczy rozszerzyć zakres licencji. Baza danych nie zmienia się.

Sprawna organizacja procesów IT w każdym przypadku wymaga ich zautomatyzowania w zakresie

Mając tylko to podstawowe wyposażenie, możemy w znacznym stopniu odciążyć personel działu IT. Użytkownicy mówią o oszczędności czasu i zasobów dzięki korzystaniu z systemu zarządzania cyklem życia oraz obniżeniu budżetu przeznaczonego na rutynowe zadania nawet o 85%.

Najlepiej więc od razu zdecydować, które dziedziny przedsiębiorstwa mogłyby skorzystać na takim rozwiązaniu. Czy w dużej liczbie aplikacji używane są dane inwentaryzacyjne na temat posiadanej infrastruktury? Jeśli tak, należy zadbać o to, aby były one zawsze automatycznie i w tym samym czasie aktualizowane.

Często również » zarządzanie licencjami może być polem do uzyskania znacznych optymalizacji. Jeśli licencjonowane będzie tylko to oprogramowanie, które jest rzeczywiście potrzebne, zwolnią się środki na inne cele i nie będzie ani nadmiaru, ani niedoboru licencji.

Należy dokładnie przyjrzeć się kwestii ochrony danych i plików w przedsiębiorstwie. Im lepsza jest kontrola przepływu danych i zasady dostępu, tym większa jest gwarancja, że używane będzie wyłącznie dozwolone oprogramowanie i tym lepsza jest ochrona danych firmy. Oczywiście należy również uwzględnić regularne i skuteczne zabezpieczanie danych. Należy pamiętać, że zabezpieczone dane muszą dać się szybko i łatwo odtworzyć.

Fachowcy z firmy baramundi mogą udzielić pomocy w wykonywaniu tych wszystkich czynności. Możemy również doradzić, jak można zapewnić sprawną współpracę między baramundi Management Suite a istniejącym środowiskiem IT.  

Nach oben

Efekt

Po zautomatyzowaniu rutynowych zadań działu IT

  • specjaliści mają więcej czasu na produktywne zadania
  • zapewniona jest kontrola nad wszystkimi procesami
  • traci się znacznie mniej czasu i pieniędzy
  • zapewniona jest kontrola nad sprzętem i oprogramowaniem
  • można wydajniej zaplanować procesy odbywające się w firmie
  • korzystają również inne aplikacje

System IT firmy staje się profesjonalnym centrum. Inwestycja w baramundi Management Suite zwraca się po krótkim czasie.

Nach oben


up