Dla optymalnego korzystania z naszej strony internetowej stosujemy Cookies. Poprzez używanie tej strony warażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji OK

Rozbudowa SCCM

Efektywniejsze używanie Microsoft SCCM?

Trzeba mieć na uwadze budżet IT i tam, gdzie jest to możliwe, korzystać z tańszego oprogramowania. Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) został wybrany do zarządzania systemem IT. Jednak okazało się, że rosną koszty personalne. Personel IT dużo czasu poświęca na konfigurowanie i obsługę systemu SCCM. Ale jego stopień zintegrowania z istniejącymi strukturami i procesami jest tak wysoki, że przejście na inne rozwiązanie client management jest trudne.

Sytuacja wyjściowa

Chcemy nadal używać narzędzia Microsoft System Center Configuration Manager. Aby móc wykorzystywać je efektywniej i wydajniej, chcemy je rozbudować o brakujące funkcje i automatyczne mechanizmy zmniejszające koszty. Możemy również nabyć licencję add on.   

Rozwiązanie

Uzupełnić SCCM o baramundi SCCM Edition.

baramundi SCCM Edition

Przebieg

Moduł baramundi SCCM Edition uzupełnia SCCM o dodatkowe funkcje, które ułatwią administrowanie systemem oraz zredukują koszty i czas. Nadal może być jednak używany ten sam interfejs użytkownika SCCM. Z niego jest następnie instalowane żądane oprogramowanie z wybranym mechanizmem instalacji – niezależnie od grup AD.  

W ten sposób można mieć kontrolę nad zainstalowanym sprzętem i oprogramowaniem, licencjami oraz wykonywać wszystkie czynności administracyjne bez konieczności wylogowania użytkownika. Oprogramowanie, które jest często używane i ma nadawać się do indywidualnej instalacji, można po prostu udostępnić w Kiosku. Dobrze dokumentowany interfejs umożliwia łatwą integrację z systemami helpdesk.

W ten sposób można zautomatyzować procesy, zachowując kontrolę nad wszystkimi zadaniami oraz ich statusem. Dostępne są bieżące informacje o tym, czy zadanie zostało pomyślnie wykonane, a w razie błędów podawane są ich przyczyny. Dzięki temu zawsze wiadomo, czy przydzielone zadania SCCM zostały pomyślnie wykonane. Zamiast samego rozdzielania można teraz naprawdę zarządzać sprzętem i programami.

Efekt

Mniejsza pracochłonność i niższe koszty, a ponadto lepsza kontrola i swoboda zarządzania systemem IT:   

  • centralne i indywidualne zarządzanie oprogramowaniem za pomocą elastycznych procedur instalacji
  • dystrybucja łat i aktualizacji
  • inwentaryzacja sprzętu, oprogramowania i licencji
  • automatyzacja dowolnych zadań i procesów

Z baramundi SCCM Edition można zintegrować profesjonalne funkcje z systemem Microsoft SCCM.