Dla optymalnego korzystania z naszej strony internetowej stosujemy Cookies. Poprzez używanie tej strony warażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji OK
Empower your IT

Rozbudowa SCCM

Efektywniejsze używanie Microsoft SCCM?

Trzeba mieć na uwadze budżet IT i tam, gdzie jest to możliwe, korzystać z tańszego oprogramowania. Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) został wybrany do zarządzania systemem IT. Jednak okazało się, że rosną koszty personalne. Personel IT dużo czasu poświęca na konfigurowanie i obsługę systemu SCCM. Ale jego stopień zintegrowania z istniejącymi strukturami i procesami jest tak wysoki, że przejście na inne rozwiązanie client management jest trudne.

Sytuacja wyjściowa

Chcemy nadal używać narzędzia Microsoft System Center Configuration Manager. Aby móc wykorzystywać je efektywniej i wydajniej, chcemy je rozbudować o brakujące funkcje i automatyczne mechanizmy zmniejszające koszty. Możemy również nabyć licencję add on.   

Rozwiązanie

Nach oben

Uzupełnić SCCM o baramundi SCCM Edition.

baramundi SCCM Edition

Nach oben

Przebieg

Moduł baramundi SCCM Edition uzupełnia SCCM o dodatkowe funkcje, które ułatwią administrowanie systemem oraz zredukują koszty i czas. Nadal może być jednak używany ten sam interfejs użytkownika SCCM. Z niego jest następnie instalowane żądane oprogramowanie z wybranym mechanizmem instalacji – niezależnie od grup AD.  

W ten sposób można mieć kontrolę nad zainstalowanym sprzętem i oprogramowaniem, licencjami oraz wykonywać wszystkie czynności administracyjne bez konieczności wylogowania użytkownika. Oprogramowanie, które jest często używane i ma nadawać się do indywidualnej instalacji, można po prostu udostępnić w Kiosku. Dobrze dokumentowany interfejs umożliwia łatwą integrację z systemami helpdesk.

W ten sposób można zautomatyzować procesy, zachowując kontrolę nad wszystkimi zadaniami oraz ich statusem. Dostępne są bieżące informacje o tym, czy zadanie zostało pomyślnie wykonane, a w razie błędów podawane są ich przyczyny. Dzięki temu zawsze wiadomo, czy przydzielone zadania SCCM zostały pomyślnie wykonane. Zamiast samego rozdzielania można teraz naprawdę zarządzać sprzętem i programami.

Nach oben

Efekt

Mniejsza pracochłonność i niższe koszty, a ponadto lepsza kontrola i swoboda zarządzania systemem IT:   

  • centralne i indywidualne zarządzanie oprogramowaniem za pomocą elastycznych procedur instalacji
  • dystrybucja łat i aktualizacji
  • inwentaryzacja sprzętu, oprogramowania i licencji
  • automatyzacja dowolnych zadań i procesów

Z baramundi SCCM Edition można zintegrować profesjonalne funkcje z systemem Microsoft SCCM.

Nach oben


up