Dla optymalnego korzystania z naszej strony internetowej stosujemy Cookies. Poprzez używanie tej strony warażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji OK
Empower your IT

Obniżka kosztów IT: Optymalizacja kosztów

Obniżanie kosztów, zwiększanie wydajności pracy

Im wyższy stopień digitalizacji przedsiębiorstwa, tym wyższy budżet IT? Niekoniecznie. Wystarczy uwolnić dział IT z uciążliwych rutynowych zadań i niepotrzebnych, ale czasochłonnych czynności, zastosować jedną bazę danych dla wszystkich aplikacji i mieć zainstalowane tylko te programy, które są rzeczywiście używane. W zależności od sytuacji wyjściowej możliwe jest znaczne obniżenie kosztów IT i zwiększenie wydajności pracy.  

Optymalizacja kosztów: Optymalne wykorzystanie budżetu

Sytuacja wyjściowa

Co roku zwiększa się budżet IT, ale nie widać szans na oszczędności. Duże zasoby ludzkie są zaangażowane w wykonywanie ręcznych lub półautomatycznych aktualizacji i konserwacji komputerów i serwerów. Ale jeśli się dokładnie przyjrzymy, to zauważymy, że rzeczywiście tak naprawdę nie wiadomo, jakie programy są zainstalowane na poszczególnych komputerach i które z nich są faktycznie używane. Personel IT musi więc spędzać dużo czasu na wprowadzaniu i aktualizowaniu danych o inwentarzu. Licencje są kupowane według potrzeb poszczególnych użytkowników czy na wyczucie?  

Rozwiązanie

Nach oben

Należy wykonać dwa kroki: W pierwszym należy zapewnić automatyczną instalację i dystrybucję oprogramowania za pomocą następujących modułów baramundi:

baramundi OS-Install
baramundi Deploy
baramundi Patch Management

Nach oben


» Oto, jak się to robi. Już po wykonaniu pierwszego kroku koszty IT zostaną odczuwalnie obniżone. Ponadto: Można przygotować sobie świetną pozycję do uzyskania trwałych oszczędności. Wszystko to dzięki zyskaniu kontroli i możliwości podejmowania trafnych decyzji dotyczących oprogramowania i licencji.

W celu jeszcze większego odciążenia personelu IT od rutynowych zadań drugim krokiem powinna być optymalizacja systemu zarządzania licencjami za pomocą następujących modułów: 

baramundi Inventory
baramundi AUT
baramundi Connect

Nach oben


W dziedzinie zarządzania licencjami współpracujemy z kilkoma dostawcami rozwiązań. Oferujemy na przykład produkt » SmartTrack naszego partnera, firmy Aspera.

Nach oben


Przebieg

Moduł » baramundi Inventory dostarcza wszystkie dane inwentarzowe – automatycznie poprzez kwerendę wszystkich urządzeń w sieci i indywidualnie metodą ręczną. Można więc uzyskać dokładne informacje o istniejących komputerach i ich oprogramowaniu. W ten sposób można sobie stworzyć podstawy – z jednej strony do wspierania pracy działu IT, a z drugiej do optymalnego zarządzania licencjami.

Można zautomatyzować korzystanie z informacji inwentarzowych w całym przedsiębiorstwie – od helpdesku poprzez zarządzanie licencjami po księgowość i oprogramowanie ERP. Za pomocą » baramundi Connect można udostępniać automatycznie zgromadzone i zawsze aktualne dane inwentarzowe innym aplikacjom.

W tym celu należy ustawić » baramundi AUT na zainstalowane oprogramowanie. AUT sprawdzi, czy i z jaką intensywnością dany program jest używany. Można się od razu dowiedzieć, czy licencje są faktycznie potrzebne i stwierdzić, jak przyjmowane jest nowe oprogramowanie i czy na komputerach są stare, nieużywane programy. AUT spełnia wszystkie obowiązujące w Niemczech wymagania w zakresie ochrony danych. Dzięki temu można mieć stałą kontrolę nad oprogramowaniem bez niedozwolonego kontrolowania poszczególnych pracowników.

W ten sposób można zapewnić sobie wszelkie podstawy do optymalizacji zarządzania licencjami oraz obniżenia kosztów utrzymania IT. Od tej chwili będziemy płacić tylko za faktycznie używane licencje, a jednocześnie nie będziemy narażeni na ryzyko kar za używanie programów bez wymaganych licencji.

Nach oben

Efekt

Kontrola nad wszystkimi danymi inwentarzowymi i licencjami. Korzyści:

  • automatyczna inwentaryzacja danych  
  • dostęp innych aplikacji do aktualnych danych  
  • doskonałe wsparcie personelu IT przy niewielkim zaangażowaniu   
  • optymalizacja zarządzania licencjami – zysk na czasie   
  • personel ma więcej czasu na ambitniejsze zadania     

Pracownicy działu IT mogą mieć więcej czasu na ważne i produktywne zadania. Rutynowe zadania są przenoszone na baramundi Management Suite, a dane inwentarzowe mogą być wykorzystywane w całej firmie. W ten sposób można przeprowadzić optymalizację kosztów i racjonalnie wykorzystywać budżet IT. 

Nach oben


up