Dla optymalnego korzystania z naszej strony internetowej stosujemy Cookies. Poprzez używanie tej strony warażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji OK
Empower your IT

Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania

Inwentaryzacja: Aby wiedzieć, co się ma!

Komputery, laptopy, drukarki, programy, kamery cyfrowe, zewnętrzne dyski, e-booki i tak dalej – tak naprawdę wiemy tylko o niewielkiej części sprzętu, oprogramowania i innych ważnych środków używanych w przedsiębiorstwie. Dane dezaktualizują się szybciej, niż można je gromadzić. Efekt: Płacimy za licencje, które nie są używane, kupujemy sprzęt częściej niż to konieczne, marnujemy dużo czasu na szukanie i dużo pieniędzy na kupowanie urządzeń, które już mamy. Księgowość stale dopomina się o aktualne dane o inwestycjach i wykorzystaniu środków trwałych, a helpdesk stale zbiera te same dane dla użytkowników zgłaszających zapytania. Dysponując samymi listami i ręcznie gromadzonymi danymi inwentaryzacyjnymi nie można nad wszystkim zapanować. Ale…

Dzięki automatycznej inwentaryzacji można mieć wszystko pod kontrolą

Sytuacja wyjściowa

Chcemy mieć informacje o posiadanym inwentarzu – komputerach, serwerach, laptopach i urządzeniach peryferyjnych, oprogramowaniu itp. Dane te powinny być dostępne również dla innych aplikacji, np. takich jak helpdesk czy księgowość. Potrzebna jest pomoc w automatycznym zbieraniu i prowadzeniu danych inwentarzowych.  

Rozwiązanie

Nach oben

Zamiast powielać ręczne inwentaryzacje i coraz to nowe listy, można przejść na automatyczną inwentaryzację sprzętu i oprogramowania za pomocą modułów:

baramundi Inventory
baramundi Network Devices
baramundi AUT

Nach oben


Przebieg

Pierwszym krokiem jest uruchomienie » baramundi Inventory. Narzędzie to samoczynnie i automatycznie zbierze dostępne w sieci dane na temat sprzętu i oprogramowania. Można również uzyskać szczegółowe informacje na temat zainstalowanych komponentów i wersji sterowników. Najlepiej niezwłocznie zastosować baramundi Inventory i zapewnić sobie stałą aktualizację zasobów danych. Jeśli chcemy również integrować dane, które nie są dostępne w sieci, można zastosować formularze kwerend, które zostaną automatycznie zaprezentowane użytkownikom.

Za pośrednictwem znormalizowanych interfejsów systemu baramundi Management Suite wszystkie dane zebrane podczas inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania można udostępniać na bieżąco wszystkim użytkownikom. Przykładowo helpdesk na zapytanie może jednym kliknięciem od razu udostępnić aktualną konfigurację z zainstalowanym oprogramowaniem.

Jeśli dodatkowo potrzebne są informacje na temat używania zainstalowanego oprogramowania, można dodatkowo skorzystać z modułu » baramundi AUT. W ten sposób można otrzymać sprawdzone informacje o tym, jak często w danym okresie czasu używane są określone aplikacje. Moduł baramundi AUT spełnia wszystkie wymagania przepisów ochrony danych i nie nadaje się do monitorowania użytkowników. Jednak narzędzie to może być źródłem wiarygodnych danych na temat używania i popularności oprogramowania oraz ułatwia zarządzanie licencjami. 

Nach oben

Efekt

Można mieć kontrolę nad posiadaną infrastrukturą, taką jak:

  • istniejące urządzenia, łącznie z komponentami i wersjami sterowników
  • istniejące oprogramowanie
  • stopień wykorzystania aplikacji

Można odciążyć pracowników i zoptymalizować koszty licencji. Jednocześnie z aktualnych danych o inwentarzu mogą korzystać również inne aplikacje działające w firmie.

Nach oben


up