Dla optymalnego korzystania z naszej strony internetowej stosujemy Cookies. Poprzez używanie tej strony warażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji OK
Empower your IT

Automatyczne instalowanie systemu operacyjnego

Instalowanie systemu operacyjnego: oszczędność czasu i pieniędzy

Im więcej urządzeń komputerowych jest używanych w firmie, tym większe są koszty ich uruchamiania, konserwacji i wyłączania z eksploatacji. Pracownicy tracą cenny czas na rutynowe zadania, zwiększa się awaryjność i pogarsza przejrzystość złożonych systemów. Podczas instalowania systemu operacyjnego należy uwzględnić setki sterowników i techniczną specyfikę. Pracownicy muszą wykonywać również takie zadania jak instalowanie łat.

Chcemy jednak efektywniej wykorzystywać zasoby, zachować kontrolę i oczekujemy, że wysoko wykwalifikowani pracownicy nie będą tracili czasu na rutynowe zadania.

Zautomatyzowana instalacja i konserwacja systemów operacyjnych

Sytuacja wyjściowa

W przedsiębiorstwach coraz bardziej złożone i pracochłonne są aktualizacje i konserwacja komputerów. Każdy nowy pracownik oznacza zwiększenie pracochłonności utrzymania systemu komputerowego. Problemu instalowania systemów operacyjnych nie rozwiązują również skrypty i mechanizmy Microsoft. Każda zmiana wprowadza nowe prace, każdy błąd je pomnaża, każde indywidualne wymagania dla konfiguracji kończą się dodatkowym stresem. 

Rozwiązanie

Nach oben

Zamiast wykonywać każde zadanie innym mechanizmem i tracić dużo czasu, można połączyć atuty następujących modułów baramundi i wykorzystać je do instalowania systemu operacyjnego:

baramundi Inventory
baramundi OS-Cloning
baramundi OS-Install
baramundi Deploy
baramundi Patch Management

Nach oben


Przebieg

Moduł » baramundi Inventory wykrywa i inwentaryzuje wszystkie komputery zarejestrowane w sieci. We wspólnej bazie danych ze wszystkimi modułami baramundi zapisywane są aplikacje i komponenty sprzętowe. W ten sposób baramundi Management Suite może dla każdego komputera udostępnić odpowiednie sterowniki. Moduł baramundi Inventory wykrywa również nowe komputery wprowadzone do domeny i automatycznie je inwentaryzuje.

Do instalowania systemów operacyjnych można wykorzystać baramundi OS-Install lub baramundi OS-Cloning. Różnica: Za pomocą » baramundi OS-Cloning do komputerów kopiowany jest obraz. Procedura ta świetnie nadaje się do instalowania takiego samego oprogramowania na komputerach lub przywracania komputerów szkoleniowych do zdefiniowanego punktu wyjściowego. Mimo kopiowania istnieje jednak możliwość nadawania komputerom indywidualnych nazw.

Za pomocą » baramundi OS-Install można każdy komputer indywidualnie skonfigurować tak, jak by system operacyjny był instalowany ręcznie. Dzięki baramundi Inventory moduł baramundi OS-Install wykrywa wszystkie komponenty i instaluje wszystkie potrzebne sterowniki. Taki sposób instalacji zabiera nieco więcej czasu niż ma to miejsce w przypadku opcji Cloning, ale mimo to nadal jest znacznie szybszy od instalacji ręcznej. A ponieważ instalowanie systemu operacyjnego wykonywane jest automatycznie, instalacja może odbywać się na wielu komputerach jednocześnie — można tę operację uruchomić na przykład na noc.

Do instalowania aplikacji na komputerach służy moduł » baramundi Deploy. Dla każdego komputera można określić, jakie programy mają być instalowane, a jeżeli wymagana jest określona kolejność instalacji, można ją po prostu podać.

Najwięcej pracy wymaga zwykle nie instalacja systemu operacyjnego, tylko stała aktualizacja komputerów. Sama firma Microsoft każdego miesiąca udostępnia wiele łat do swoich systemów operacyjnych i aplikacji. Należy je ręcznie wybierać i instalować, a to zabiera czas, siły i pieniądze. Można tego uniknąć i pozostawić instalowanie łat w programach Microsoft narzędziu » baramundi Patch Management. Sprawdza ono automatycznie nowe łaty i instaluje je w czasie określonym przez administratora. Wszystkie łaty są najpierw szybko sprawdzane przez system baramundi pod kątem bezpieczeństwa.

Nach oben

Efekt

Dzięki modułom baramundi można zautomatyzować stale powtarzające się operacje

  • instalowanie oprogramowania na nowych komputerach
  • przywracanie komputerów szkoleniowych do poprzedniego stanu
  • instalowanie wielu systemów na raz
  • indywidualne rozprowadzanie oprogramowania
  • Patch Management

Możliwość łączenia pojedynczych zadań. Instalowanie systemów operacyjnych i zadań konserwacyjnych można uruchomić poprzez kliknięcie myszą lub automatycznie. Uwzględniani są użytkownicy urządzeń.

W razie potrzeby użytkownicy mogą przesuwać zautomatyzowane zadania na jeden moment albo dowolnie wybierać i uruchamiać instalacje. Personel IT jest zwolniony z rutynowych zadań i ma więcej czasu na zadania produktywne.

Nach oben


up