Dla optymalnego korzystania z naszej strony internetowej stosujemy Cookies. Poprzez używanie tej strony warażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji OK
Empower your IT

Dystrybucja oprogramowania

Redukcja czasu i kosztów?

Z jednej strony używane jest oprogramowanie zdefiniowane jako standard w firmie. Jest ono używane na każdym komputerze i na każdym musi być aktualne. Z drugiej strony niektórzy pracownicy potrzebują programów specjalnych – również one wymagają aktualizacji i łat. Do tego dochodzi jeszcze sprawa bezpieczeństwa. Czy rzeczywiście każdy może instalować w sieci i otwierać dowolne programy? Trzeba więc przesyłać swoje profile od jednego do drugiego działu i od jednego do drugiego komputera. Podczas każdej pierwszej instalacji. I przy każdej aktualizacji. Przy każdej łacie. Można też robić to za pomocą samodzielnie utworzonych skryptów – szybko, ale mało elastycznie i bez uwzględniania poszczególnych użytkowników. Alternatywa:

Zautomatyzowana dystrybucja oprogramowania

Sytuacja wyjściowa

Chcemy skrócić czas i odciążyć zasoby zajmowane na stale powtarzające się czynności. Dystrybucja oprogramowania stanowi pokaźną pozycję w planie czasu pracy administratora. Potrzebne jest rozwiązanie, które zajmie się automatyczną pierwszą instalacją, konfiguracją i konserwacją wszystkich komputerów i odciąży personel. Powinno ono zapewnić bezawaryjną i bezpieczną pracę, kontrolę nad licencjami i uniemożliwić instalowanie nieautoryzowanego oprogramowania.  

Rozwiązanie

Nach oben

Powierzyć dystrybucję oprogramowania i konserwację systemu baramundi Management Suite z modułami: 

baramundi Deploy
baramundi Patch Management
baramundi Smart AppGuard powered by DriveLock
baramundi Inventory
baramundi AUT

Nach oben

Przebieg

W » baramundi Management Suite na przejrzystym interfejsie użytkownika można ustalić oprogramowanie i kolejność jego dystrybucji na poszczególne komputery. W ten sposób kilkoma kliknięciami można zainstalować oprogramowanie na wszystkich komputerach całego działu. Moduł » baramundi Deploy wykonuje następnie swoje zadanie dokładnie wtedy, gdy tego chcemy, na przykład w nocy. Można również umożliwić użytkownikom przesuwanie wykonywania tego zadania w czasie. Dzięki temu oprogramowanie jest niezawodnie rozprowadzane bez przeszkadzania użytkownikom w wykonywaniu ważnych prac. Za pomocą » baramundi Patch Management można również bezpiecznie i automatycznie instalować łaty do programów Microsoft.

Moduł » baramundi Inventory zapewnia stałą kontrolę nad zainstalowanym oprogramowaniem. Znamy aktualny stan licencji i zapobiegamy kosztownym niedoborom lub nadmiarowi licencji. W razie wykrycia niepożądanego programu na którymś z komputerów można je automatycznie usunąć za pomocą baramundi Deploy. Do dokładniejszego zarządzania licencjami można używać modułu » baramundi AUT. AUT sprawdza oprogramowanie po kątem faktycznego wykorzystywania. Nieużywane programy można za pomocą baramundi Deploy odinstalować, oszczędzając na licencjach. Moduł baramundi AUT spełnia wszystkie surowe wymogi niemieckich przepisów dotyczących ochrony danych.  

Jeśli chcemy z góry zapobiec samodzielnemu instalowaniu programów przez użytkowników, należy zastosować moduł » baramundi Smart AppGuard powered by DriveLock. Na podstawie białej listy upoważnione osoby lub autoryzowani użytkownicy mogą określić programy, które mogą być uruchamiane.  

Nach oben

Efekt

Wystarczy wykonać kilka kroków, aby zapewnić sobie kontrolowane środowisko do instalacji i konserwacji oprogramowania z

  • automatyczną instalacją dowolnego oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów
  • automatyczną konserwacją zainstalowanych programów
  • kontrolą nad wszystkimi licencjami
  • kontrolą nad zainstalowanymi programami
  • zarządzaniem uprawnieniami do używania programów

Można wprowadzić identyfikowalne i weryfikowalne standardy i odczuwalnie zmniejszyć pracochłonność zarządzania oprogramowaniem.

Nach oben


up