Dla optymalnego korzystania z naszej strony internetowej stosujemy Cookies. Poprzez używanie tej strony warażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji OK
Empower your IT

RODO za pomocą pakietu baramundi Management Suite

Ujednolicone zarządzanie punktami końcowymi (UEM) jako element zgodności z RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. firmy muszą spełniać wymogi nowego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) - międzynarodowa nomenklatura EU GDPR (European General Data Protection Regulation). Pozyskiwanie, przekazywanie i gromadzenie danych osobowych stawia przedsiębiorstwa przed nowymi wyzwaniami. Konieczne będzie zatem utworzenie nowych procedur wewnętrznych (np. wykazy procedur), ich analizowanie (np. analiza ryzyk) i dokumentowanie. Trzeba opracować środki techniczne i organizacyjne, a także wdrożyć zasady RODO w infrastrukturze IT przedsiębiorstw.

Obszerny system UEM stanowi istotny element inicjatywy mającej na celu utrzymanie względnie osiągnięcie zgodności z RODO w każdej firmie. Jednak zgodność jest z reguły kompleksowym procesem, który musi uwzględniać różne komponenty takie jak technologia, wytyczne oraz aspekty organizacyjne. baramundi Management Suite (bMS) to system UEM, który uwzględnia liczne przypadki zastosowań w odniesieniu do zasad RODO. Jakie jeszcze rozwiązania oferuje bMS dla stacjonarnej i mobilnej infrastruktury w firmie, dowiecie się Państwo między innymi z » arkuszu danych dotyczących RODO z baramundi.

Nach oben

Nach oben

Nach oben

Nach oben

Nach oben


up