Dla optymalnego korzystania z naszej strony internetowej stosujemy Cookies. Poprzez używanie tej strony warażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji OK

Funkcje Virtual

Zarządzanie środowiskami wirtualnymi

Moduł baramundi Virtual umożliwia inwentaryzację istniejących środowisk VMware i uzyskanie informacji o wirtualnych maszynach i zasobach hipernadzorcy. Oprócz przeglądu wszystkich zainstalowanych maszyn wirtualnych dostępne są także szczegóły dotyczące hostów, nośników danych, klastrów i zasobów.

Udostępnianie maszyn wirtualnych

Czy jako administratorzy muszą Państwo regularnie udostępniać nowe maszyny wirtualne? Na bazie szablonów dostępnych w VMware vCenter można w prosty i skuteczny sposób udostępniać nowe VMs bezpośrednio z baramundi Virtual. W ten sposób oszczędza się czas i unika błędów w konfiguracji ustawień.

Sterowanie maszynami wirtualnymi

Z pakietu baramundi Management Suite można sterować maszynami wirtualnymi i na przykład włączać je lub ponownie uruchamiać. Następnie można wykonywać w automatyczny sposób rutynowe zadania, takie jak inwentaryzacja, instalacja systemów operacyjnych oraz dystrybucja programów i łat.