Dla optymalnego korzystania z naszej strony internetowej stosujemy Cookies. Poprzez używanie tej strony warażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji OK

Funkcje Network Devices

Ewidencjonowanie

Zanim będzie można wyświetlić urządzenia sieciowe jako punkty końcowe w baramundi Management Suite, należy przeskanować środowisko sieciowe. Moduł baramundi Network Devices, zgodnie ze zdefiniowanym zakresami adresów IP i zestawami reguł SNMP, skanuje sieć pod kątem urządzeń, które obsługują protokół SNMP w wersjach 1, 2c lub 3. Chodzi tutaj o na przykład routery, switche i drukarki.

Reguły rozpoznawania

Reguły rozpoznawania na podstawie określonej logiki definiują, jak rozpoznawany jest typ urządzenia sieciowego. Tak samo określają, jakie wartości należy odczytać i zaimportować do bazy danych dla danego typu. Reguły można włączać dowolnie głęboko na podstawie operatorów, porównań i kontroli, aby dokładniej określić poszczególne urządzenia i móc odczytać dodatkowe wartości. Standardowy zestaw reguł jest dostępny do pobrania w baramundi Management Suite. Definiuje on najbardziej typowe urządzenia sieciowe i w razie potrzeby można go uzupełnić o dalsze reguły i wartości. Bardzo specyficzne reguły można zdefiniować za pomocą skryptów PowerShell.

Wirtualizacja

Po wykonaniu skanu sieci znalezione urządzenia są wyświetlane pogrupowane logicznie. Tam można je opcjonalnie posortować w określone podgrupy. W widoku środowiska można wyświetlić punkty końcowe jako tzw. mapę IT. Pokazywane są wtedy połączenia między różnymi urządzeniami oraz szczegółowe informacje o poszczególnych urządzeniach sieciowych. W ten sposób administratorzy IT otrzymują obszerny przegląd topologii sieciowej.

SNMP

Simple Network Management Protocol, w skrócie SNMP, to protokół sieciowy do centralnego zarządzania urządzeń sieciowych. W ten sposób można monitorować komponenty sieciowe, konfigurować je zdalnie oraz wykrywać błędy.