Dla optymalnego korzystania z naszej strony internetowej stosujemy Cookies. Poprzez używanie tej strony warażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji OK

Funkcje Compliance Management

Zautomatyzowany skan pod kątem słabych punktów

baramundi Compliance Management korzysta z zestandaryzowanych zbiorów reguł, tworzonych przez uznane organizacje i firmy zajmujące się bezpieczeństwem. Ponad 15000 stale aktualizowanych reguł służy za podstawę kontroli pod kątem luk w zabezpieczeniach. baramundi Compliance Management automatycznie skanuje pod kątem słabych punktów wszystkie komputery i serwery; jest to skan o takim stopniu szczegółowości, jaki nie może być zagwarantowany przez administratora IT bez odpowiednich zasobów technicznych.

baramundi Compliance Management integruje zarządzanie słabymi punktami z pakietem baramundi Management Suite. Naruszenia są nie tylko wykrywane, ale można je też wyeliminować bezpośrednio za pomocą rozwiązania Client-Management: Łaty do aplikacji i systemów operacyjnych Microsoft są instalowane za pomocą » baramundi Patch Management. » baramundi Managed Software w scentralizowany sposób dba o to, aby liczne aplikacje firm innych niż Microsoft były aktualne i bezpieczne.

Rozwiązanie sprawdza dodatkowo konfigurację komputera. W ten sposób zidentyfikują Państwo odchylenia od wymaganego stanu i zadbają o bezpieczne, zgodne z zasadami ustawienia.

Według badania firmy Kaspersky wyeliminowanie krytycznych luk w zabezpieczeniach zajmuje firmom przeciętnie 64 dni. baramundi Compliance Management zwiększa szybkość reakcji. Czas, kiedy luki mogą zostać wykorzystane, jest skracany do minimum.

Zarządzanie licencjami za pomocą e:SAM firmy amando

Do zarządzania oprogramowaniem służy oparte na chmurze rozwiązanie „e:SAM” naszego partnera amando software GmbH, powiązane z baramundi Management Suite za pomocą interfejsu. W ten sposób rozwiązanie może użyć danych inwentaryzacyjnych na temat sprzętu i zainstalowanego oprogramowania, które zostały automatycznie zebrane przez baramundi Management Suite. Na tej podstawie można sprawdzić, czy stan faktyczny jest zgodny z zakupionymi licencjami.

Za pomocą baramundi Management Suite administrator IT może od razu wykonać potrzebne kroki, aby przywrócić odpowiednie licencjonowanie i na przykład odinstalować oprogramowanie z danego urządzenia. baramundi Management Suite dysponuje także gotowym rozwiązaniem do informowania o nieużywanym oprogramowaniu, które można usunąć bez wpływu na tryb pracy. » baramundi AUT zgodnie z przepisami o ochronie danych zbiera informacje o wykorzystaniu poszczególnych aplikacji na komputerach w przedsiębiorstwie.

e:SAM firmy amando tak jak baramundi Management Suite jest produktem niemieckiej firmy i jest hostowany na serwerach w Republice Federalnej Niemiec.