Dla optymalnego korzystania z naszej strony internetowej stosujemy Cookies. Poprzez używanie tej strony warażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji OK
Empower your IT

Funkcje Application Control

Aplikacje pod kontrolą

Za pomocą baramundi Application Control na komputerach, serwerach, laptopach, urządzeniach typu thin client i wszystkich innych urządzeniach w sieci mogą być używane tylko te aplikacje, które zostaną wyraźnie zaakceptowane. Taki wysoki i kontrolowany poziom bezpieczeństwa jest zapewniony dzięki stosowaniu przez baramundi Application Control zasady tzw. białych list. Każdy program w sieci jest niezawodnie wykrywany i może otrzymywać odpowiednie uprawnienia lub zostać całkowicie zablokowany. W ten sposób można zadbać o to, aby serwery o krytycznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa pozostały czyste. Również używanie programów P2P, które zapewniają duży ruch danych, a jednocześnie mogą być przyczyną problemów z prawem, są eliminowane za pomocą baramundi Application Control.

Prosta konfiguracja, bezpieczna obsługa

Moduł baramundi Application Control wykrywa samodzielnie wszystkie aplikacje dostępne w sieci. Uprawnienia dostępu są przydzielane kliknięciem myszą za pomocą uprawnień zdefiniowanych w Active Directory lub eDirectory. Jednocześnie użytkownicy godni zaufania mogą mieć prawo do samodzielnego akceptowania aplikacji. Jednak również w tym przypadku o wszystkich krokach jest informowany administrator. Dodatkowo wszystkie czynności są szczegółowo protokołowane. Dzięki temu administrator jest przez cały czas informowany o tym, kto wprowadził zmianę i na czym ona polegała.  

Od thin client po serwer

Narzędzie baramundi Application Control zajmuje się ochroną wszystkich komputerów w sieci. Z podobną skutecznością jak serwery chronione są również laptopy i urządzenia thin client. Za pomocą baramundi Application Control Server Edition można w przejrzysty i konkretny sposób stosować politykę ochrony krytycznych serwerów i zapobiegać kosztownym przerwom w przebiegu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. W środowiskach bazujących na systemach Citrix lub Windows produkt baramundi Application Terminal Services Edition zapobiega uruchomieniu niepożądanych aplikacji.

Moduł baramundi Application Control zawiera szereg zaawansowanych funkcji, na przykład:

Biała lista: Tylko autoryzowane aplikacje mogą być uruchamiane. Nieznane lub niechciane aplikacje są automatycznie eliminowane.

Zautomatyzowane rozpoznawanie aplikacji: Pełna integracja z baramundi Management Suite umożliwia szybkie i niezawodne rozpoznawanie aplikacji. Dzięki temu białe listy mogą być szybko i łatwo aktualizowane.

Ochrona skryptów i makr: Reguły dla aplikacji są również stosowane w stosunku do skryptów VB, MS Office VBA i JavaScript. Dzięki temu chronią one również przed niechcianymi makrami.

Tryb bez blokowania: Administratorzy mogą w ten sposób uruchamiać i protokołować aplikacje, sprawdzając status przed określeniem reguł.

Kontrola propagacji: Ogranicza ryzyko propagacji programów typu malware poprzez lokalne autoryzacje. Wyłącza podejrzane aplikacje, które uzyskały autoryzację na zbyt dużej liczbie komputerów w krótkim czasie.

Skalowalna architektura: Doskonale skalowalna architektura na bazie trójpoziomowej umożliwia łatwą implementację — nawet w złożonych strukturach sieciowych.

Ochrona komputera w trybie offline: Zapisuje na każdym komputerze lokalne kopie aktualnych danych typu hash i zezwoleń. Również użytkownicy, którzy na przykład pracują w trybie offline na laptopach, mają w ten sposób zapewnioną niezawodną ochronę.

Obsługa Active Directory i eDirectory: Mniejsza pracochłonność czynności administracyjnych dzięki wykorzystaniu gotowych definicji z Active Directory i eDirectory.

Raporty zdefiniowane przez użytkownika: Możliwość automatycznego generowania zindywidualizowanych raportów w HTML, CML lub CSV.

Obsługa na platformach 64-bitowych: Za pomocą baramundi Application Control można chronić urządzenia działające na aktualnych 64- i 32-bitowych platformach systemu Windows.

Nach oben


up