Dla optymalnego korzystania z naszej strony internetowej stosujemy Cookies. Poprzez używanie tej strony warażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji OK
Empower your IT

Funkcje Mobile Devices

Łatwa i bezpieczna integracja mobilnych urządzeń końcowych

Narzędzie baramundi Mobile Devices zapewnia bezpieczne i niezawodne zarządzanie mobilnymi urządzeniami końcowymi w przedsiębiorstwie. W razie potrzeby można uwzględnić również prywatne urządzenia używane do celów służbowych. Dzięki temu można mieć nad nimi kontrolę — od wprowadzenia do systemu aż po usunięcie po upływie czasu użytkowania. Z możliwością automatycznej inwentaryzacji urządzeń, przesyłania konfiguracji do urządzeń i egzekwowania przestrzegania przepisów bezpieczeństwa.

Łatwe wprowadzanie do systemu i bezpieczna komunikacja

Urządzenia są wprowadzane do systemu zarządzania baramundi Mobile Devices poprzez sczytanie kodu QR lub za pomocą linku w e-mailu. W tym celu w urządzeniu należy zainstalować aplikację baramundi Mobile Agent z odpowiedniego App Store. Cała komunikacja między serwerem baramundi Management a urządzeniami mobilnymi jest zabezpieczona za pomocą certyfikatów. System baramundi Mobile Devices może pracować z Microsoft Threat Management Gateway.

 

 

Międzyplatformowa konfiguracja

Konfiguracja urządzeń z różnymi platformami mobilnymi jest czasochłonna i skomplikowana. W zależności od systemu operacyjnego te same parametry  trzeba podawać na najróżniejsze sposoby. baramundi Mobile Devices w tym celu oddaje do dyspozycji jednolity interfejs użytkownika. Pudełko z różnymi układalnymi komponentami profilowymi umożliwia międzyplatformową konfigurację urządzeń z uwzględnieniem specyficznych funkcjonalności poszczególnych platform i typów urządzeń (np. Samsung KNOX).

Dystrybucja aplikacji i ustawień

Dystrybucja aplikacji dla urządzeń mobilnych jest tak samo wygodna jak dystrybucja certyfikatów i ustawień. W tym celu udostępniona została wygodna funkcja wyszukiwania na żywo w sklepie Apple App Store. Instalację aplikacji można udostępnić użytkownikom jako zadania w Kiosku otwieranym na urządzeniu mobilnym za pomocą baramundi Mobile Agent.

Inwentaryzacje i ochrona danych

Narzędzie umożliwia kontrolę nad wszystkimi mobilnymi urządzeniami końcowymi i ich wyposażeniem. Oprócz wyposażenia sprzętowego można również sprawdzać m.in. wersję systemu operacyjnego, IMEI, stan roamingu (tylko iOS), dane sieci i oczywiście zainstalowane aplikacje. Istnieje również możliwość sprawdzania aktualnej konfiguracji i ustawień haseł, stopnia szyfrowania, skonfigurowanych sieci WLAN itp.

Zgodnie z zasadami ochrony danych dane użytkownika — kontakty, wpisy w kalendarzach, spisy połączeń, e-maile itp. nie są inwentaryzowane. Rozwiązanie baramundi Mobile Devices jako produkt niemieckiego producenta spełnia wymagania obowiązujących norm w zakresie ochrony danych.

Definiowanie zasad bezpieczeństwa i egzekwowanie ich przestrzegania

Nasze rozwiązania umożliwiają ustalanie stopnia skomplikowania i minimalnej długości haseł i oraz określanie niepożądanych aplikacji. Możliwe jest również wprowadzanie ograniczeń w korzystaniu ze sklepu App Store i kamery. Przestrzeganie dowolnie określanych zasad bezpieczeństwa oraz obowiązujących przepisów można śledzić za pomocą Compliance Dashboard z możliwością wykrywania zmian w systemie operacyjnym ("Jailbreak"/"Root"). W razie potrzeby można ustawić automatyczną reakcję baramundi Mobile Devices na przypadki naruszenia zasad.

Z taką samą łatwością, z jaką można wprowadzić tablet albo smartfon do systemu komputerowego, można po upływie okresu użytkowania bezpiecznie usunąć z infrastruktury wszystkie jego dane. Jeśli pracownik nie pamięta swojego numeru PIN, wystarczy kilka kliknięć, aby odblokować urządzenie. Skradzione urządzenia lub zgubione smartfony nie są już żadną katastrofą — można je zdalnie usunąć z systemu. A urządzenie zastępcze jest automatycznie ładowane odpowiednimi profilami i ustawieniami.

Ze względu na aspekty bezpieczeństwa prywatne dane muszą być wyraźnie oddzielone od służbowych. Ze względu na wymagania systemowe jest to bardzo trudne w przypadku urządzeń mobilnych. Jednak z Apple iOS możliwe jest zdalne usuwanie aplikacji i profili konfiguracji bez pytania użytkownika o zgodę. Przy odinstalowaniu aplikacji usuwane są również zapisane w niej dane, a więc można w ten sposób usunąć dane wrażliwe bez konieczności resetowania ustawień całego urządzenia. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku scenariusza BYOD (Bring Your Own Device).

Dla niektórych popularnych urządzeń z systemem Android Samsung oferuje rozszerzone wsparcie MDM poprzez Management-API KNOX Framework. W ten sposób można za pomocą baramundi Management Suite skonfigurować znacznie więcej urządzeń mobilnych, niż na urządzeniu z samym systemem Android bez dodatków. Od wersji 2014 baramundi Mobile Devices obsługuje wiele z tych możliwości i pozwala w ten sposób administratorowi na bezpieczne zarządzanie tymi urządzeniami.

Nach oben


up