Dla optymalnego korzystania z naszej strony internetowej stosujemy Cookies. Poprzez używanie tej strony warażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji OK
Empower your IT

Funkcje Virtual

Zarządzanie środowiskami wirtualnymi

Moduł baramundi Virtual umożliwia inwentaryzację istniejących środowisk VMware i uzyskanie informacji o wirtualnych maszynach i zasobach hipernadzorcy. Oprócz przeglądu wszystkich zainstalowanych maszyn wirtualnych dostępne są także szczegóły dotyczące hostów, nośników danych, klastrów i zasobów.

Nach oben

Udostępnianie maszyn wirtualnych

Czy jako administratorzy muszą Państwo regularnie udostępniać nowe maszyny wirtualne? Na bazie szablonów dostępnych w VMware vCenter można w prosty i skuteczny sposób udostępniać nowe VMs bezpośrednio z baramundi Virtual. W ten sposób oszczędza się czas i unika błędów w konfiguracji ustawień.

Nach oben

Sterowanie maszynami wirtualnymi

Z pakietu baramundi Management Suite można sterować maszynami wirtualnymi i na przykład włączać je lub ponownie uruchamiać. Następnie można wykonywać w automatyczny sposób rutynowe zadania, takie jak inwentaryzacja, instalacja systemów operacyjnych oraz dystrybucja programów i łat.

Nach oben


up