Dla optymalnego korzystania z naszej strony internetowej stosujemy Cookies. Poprzez używanie tej strony warażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji OK
Empower your IT

Funkcje Remote Control

Zdalny dostęp

Moduł baramundi Remote Control umożliwia zdalne wyświetlanie ekranu użytkownika, który może w tym czasie kontynuować pracę na swoim komputerze. W ten sposób możliwa jest szybka reakcja i pokazanie możliwych rozwiązań, które mogą być obserwowane przez użytkownika bezpośrednio na ekranie jego komputera. Można również przejąć zdalnie kontrolę nad takim komputerem.

W tym celu wystarczy przełączyć się na komputer użytkownika. Komputer klient musi mieć moduł Remote Control. Natomiast komputerowi ingerującemu wystarczy baramundi Remote Viewer, który nie wymaga specjalnej instalacji Management Console.   

Z ochroną danych  

Firma baramundi przywiązuje dużą wagę do ochrony danych. Dlatego przełączenie na inne systemy jest możliwe tylko wtedy, gdy nikt nie jest zalogowany w systemie lub użytkownik wyrazi na to zgodę kliknięciem odpowiedniego przycisku. Dodatkowo okienko widoczne wyraźnie w zdalnym systemie informuje, że zdalne połączenie jest aktywne. Jednocześnie mogą być wyświetlane nazwa i zdjęcie pracownika ingerującego w inny komputer.  Połączenie może zostać w każdej chwili przerwane w zdalnym systemie kliknięciem myszą.   

Dobra ochrona

Administrator może się również logować do wolnych komputerów i zdalnie potwierdzić dialog uzyskiwania dostępu. W tym celu musi on jednak znać hasło użytkownika. Jeśli na komputerze typu klient nie jest zalogowany żaden użytkownik, można użyć przycisku logowania użytkownika. W ten sposób możliwy jest łatwy dostęp do klientów i serwerów za pomocą baramundi Remote Viewer.  

W razie zamknięcia lub przerwania otwartego połączenia przez administratora posiadającego hasło użytkownika następuje zablokowanie klienta. Komputery nie pozostają więc w stanie otwartym. Blokada może zostać również usunięta za pomocą narzędzia Viewer — oczywiście tylko wtedy, gdy znane jest hasło.  

Zintegrowane rozwiązanie

Moduł baramundi Remote Control jest w pełni zintegrowany z modułem baramundi Agent, który umożliwia również logowanie do wolnych stanowisk. Dlatego baramundi Remote Control świetnie nadaje się do sterowania systemami serwerowymi. Ze swojego stanowiska pracy można mieć dostęp do wszystkich serwerów z możliwością ich wygodnej obserwacji, sterowania i konserwacji. 

Nach oben


up