Dla optymalnego korzystania z naszej strony internetowej stosujemy Cookies. Poprzez używanie tej strony warażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji OK
Empower your IT

Funkcje Network Devices

Ewidencjonowanie

Zanim będzie można wyświetlić urządzenia sieciowe jako punkty końcowe w baramundi Management Suite, należy przeskanować środowisko sieciowe. Moduł baramundi Network Devices, zgodnie ze zdefiniowanym zakresami adresów IP i zestawami reguł SNMP, skanuje sieć pod kątem urządzeń, które obsługują protokół SNMP w wersjach 1, 2c lub 3. Chodzi tutaj o na przykład routery, switche i drukarki.

Nach oben

Reguły rozpoznawania

Reguły rozpoznawania na podstawie określonej logiki definiują, jak rozpoznawany jest typ urządzenia sieciowego. Tak samo określają, jakie wartości należy odczytać i zaimportować do bazy danych dla danego typu. Reguły można włączać dowolnie głęboko na podstawie operatorów, porównań i kontroli, aby dokładniej określić poszczególne urządzenia i móc odczytać dodatkowe wartości. Standardowy zestaw reguł jest dostępny do pobrania w baramundi Management Suite. Definiuje on najbardziej typowe urządzenia sieciowe i w razie potrzeby można go uzupełnić o dalsze reguły i wartości. Bardzo specyficzne reguły można zdefiniować za pomocą skryptów PowerShell.

Nach oben

Wirtualizacja

Po wykonaniu skanu sieci znalezione urządzenia są wyświetlane pogrupowane logicznie. Tam można je opcjonalnie posortować w określone podgrupy. W widoku środowiska można wyświetlić punkty końcowe jako tzw. mapę IT. Pokazywane są wtedy połączenia między różnymi urządzeniami oraz szczegółowe informacje o poszczególnych urządzeniach sieciowych. W ten sposób administratorzy IT otrzymują obszerny przegląd topologii sieciowej.

Nach oben

SNMP

Simple Network Management Protocol, w skrócie SNMP, to protokół sieciowy do centralnego zarządzania urządzeń sieciowych. W ten sposób można monitorować komponenty sieciowe, konfigurować je zdalnie oraz wykrywać błędy.

Nach oben


up