Dla optymalnego korzystania z naszej strony internetowej stosujemy Cookies. Poprzez używanie tej strony warażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji OK
Empower your IT

Funkcje Inventory

Szybki przegląd

Dzięki baramundi Inventory można mieć przez cały czas wszystkie informacje, które są potrzebne do podejmowania decyzji w sprawach IT. Oczywiście baramundi Inventory doskonale współpracuje z baramundi OS-Install i baramundi Deploy. Nowe urządzenia i programy są dokładnie spisywane — nawet jeśli nie zostały zainstalowane za pomocą baramundi Management Suite Jeśli baramundi Inventory znajdzie na jakimś komputerze niepożądane oprogramowanie, można je automatycznie odinstalować za pomocą baramundi Deploy i przywrócić komputer do prawidłowego stanu bez wykonywania dalszych operacji.

Nach oben

Niezawodna pomoc baramundi Inventory obejmuje następujące zadania

  • inwentaryzacja sprzętu
  • inwentaryzacja oprogramowania
  • inwentaryzacja WMI
  • inwentaryzacja SNMP
  • inwentaryzacja wg ustawień użytkownika
  • automatyczne zarządzanie licencjami
  • funkcje raportowania o dużej zawartości informacyjnej

Nach oben

Inwentaryzacja

Narzędzie baramundi Inventory inwentaryzuje automatycznie systemy i udostępnia uzyskane informacje innym modułom, na przykład baramundi Deploy w celu umożliwienia automatycznej instalacji aplikacji. Zgromadzone dane mogą być z łatwością wykorzystywane za pośrednictwem interfejsu XML również przez inne aplikacje, np. księgowe lub do odpowiedzi na zapytania służb wsparcia technicznego.

Pełna kontrola jest zapewniona niezależnie od tego, czy wszystkie programy zostały zainstalowane za pomocą baramundi Management Suite, ręcznie czy za pomocą innych narzędzi do zarządzania — baramundi Inventory automatycznie wykrywa oprogramowania zainstalowane na komputerach klientach, laptopach i serwerach, a następnie sporządza pełną listę.

Uzupełnieniem zintegrowanych metod jest funkcja inwentaryzacji według ustawień użytkownika. Daje ona użytkownikowi dużą swobodę wyboru. Istnieje możliwość rejestracji dowolnych danych za pomocą i innych baz danych, ich zapisywania w bazie baramundi i udostępniania innym aplikacjom.

Zarządzanie licencjami

Dzięki baramundi Inventory można z łatwością utrzymać kontrolę nad posiadanymi licencjami. Można uniknąć dotkliwych kar finansowych za brak wymaganych licencji, a z drugiej strony ograniczyć do minimum liczbę niepotrzebnych licencji. Wystarczy określić progową wartość, po przekroczeniu której pojawi się informacja o niedoborze licencji. A jeśli któryś z użytkowników zainstaluje oprogramowanie bez licencji? Wtedy baramundi Deploy zajmie się automatycznym odinstalowaniem.

Dodatkowe oszczędności umożliwia baramundi AUT jako dodatek do baramundi Inventory. Niezawodnie rozpoznaje on oprogramowanie, które nie jest już używane, i pomaga w wyeliminowaniu kosztów niepotrzebnych licencji.

Raportowanie

Funkcja baramundi Reporting umożliwia uzyskanie dokładnych informacji na temat wszystkich danych zapisanych w bazie baramundi. Standardowe raporty na temat sprzętu i oprogramowania są integralną częścią tego narzędzia. Wszystkie raporty mogą być w łatwy sposób dostosowywane do indywidualnych potrzeb.

Integracja helpdesk

Również w kontaktach ze służbami wsparcia technicznego można mieć pod ręką aktualne dane. Dane inwentaryzacyjne zapisane w baramundi Management Suite są bowiem dostępne za pośrednictwem interfejsu baramundi również w systemie helpdesk.

Ochrona danych

Dane przeznaczone do rejestracji przez baramundi Inventory mogą być dobierane do potrzeb przedsiębiorstwa. Można na przykład ustalić, aby inwentaryzowane było tylko oprogramowanie firmowe. Jako dzieło niemieckiego producenta baramundi Inventory spełnia oczywiście surowe wymagania niemieckich i europejskich przepisów dotyczących ochrony danych.

Nach oben


up