Dla optymalnego korzystania z naszej strony internetowej stosujemy Cookies. Poprzez używanie tej strony warażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji OK
Empower your IT

Funkcje Energy Management

Zbieranie informacji o zużyciu energii

Moduł baramundi Energy Management prowadzi inwentaryzację czasu, w którym dane urządzenie pracuje, znajduje się w trybie czuwania lub jest wyłączone, i określa typ urządzenia. Następnie są mu przyporządkowywane wartości zużycia, na podstawie których określane jest zużycie energii elektrycznej przez poszczególne komputery. Uwzględniane są nie tylko same komputery, ale również ich monitory. Wyniki są wyświetlane w formie przejrzystych raportów

Raportowanie może odbywać się według grup lub pojedynczych urządzeń. W ten sposób można również przedstawić zużycie energii przez dowolne jednostki, np. działy IT, a nawet cały oddział firmy. 

Nach oben

Zalety dla firm korzystających z baramundi Energy Management

 • pozyskiwanie danych na temat zużycia energii przez komputery i monitory
 • sporządzanie przejrzystych raportów na temat zużycia energii przez komputery i monitory
 • zalecanie odpowiednich działań
 • gotowe profile zasilania
 • zautomatyzowane rozprowadzanie profili zasilania
 • energooszczędność zbadana i potwierdzona przez TÜV Rheinland (sprawdzony system zarządzania danymi o energii)

Nach oben

Spełnienie wymogów w zakresie ochrony danych

Moduł baramundi Energy Management określa zużycie energii zgodnie z surowymi niemieckimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Godziny pracy urządzeń są przedstawiane w taki sposób, aby nie można było na tej podstawie uzyskać bezpośrednio informacji na temat pracy konkretnych pracowników.

Obniżanie kosztów energii

Narzędzie baramundi Energy Management udostępnia gotowe profile zasilania, które można wykorzystywać w reakcji na raporty i zalecenia. Profile te reagują w inteligentny sposób na zachowanie użytkowników. Mogą na przykład wykrywać blokady stanowisk pracy przez użytkowników. Wtedy komputer jest ustawiany na profil oszczędny i szybciej przechodzi w tryb czuwania. Profile zasilania można przydzielać dowolnej liczbie komputerów w normalny, prosty sposób za pomocą zadań do wykonywania w określonych punktach czasowych.

Policzmy na przykładzie

Oto przykład przedstawiający możliwość oszczędzania energii i obniżania kosztów za pomocą baramundi Energy Management bez zmniejszania wydajności pracy: 

Nach oben

Stanowisko pracy z komputerem i monitorem:

 • Pobór mocy przez włączone urządzenia: 100 W (komputer 60 W, monitor 40 W)
 • Pobór mocy w stanie wyłączonym: 10 W (komputer 8 W, monitor 2 W)
 • Pobór mocy w trybie czuwania: 17 W (komputer 15 W, monitor 2 W)

Raport z baramundi Energy Management:

Nach oben

Bez inteligentnego profilu zasilania (okres pomiaru: 14 dni)

 • Praca: 154 godziny, zużycie energii 15,40 kWh
 • W stanie wyłączonym: 182 godziny, zużycie energii 1,82 kWh
 • Razem: 17,22 kWh
 • Po przeliczeniu zużycia na cały rok: 447,72 kWh
 • Roczne koszty energii przy założeniu ceny 0,25 EUR za kWh: 111,93 EUR

Nach oben

Już zastosowanie samego inteligentnego profilu zasilania, który podczas nieobecności użytkownika szybciej przełącza komputer i monitor w tryb czuwania, daje znaczne oszczędności:

Nach oben

Z inteligentnym profilem zasilania (okres pomiaru: 14 dni)

 • Praca: 89 godzin, zużycie energii 8,90 kWh
 • W stanie wyłączonym: 182 godziny, zużycie energii 1,82 kWh
 • Czuwanie: 65 godzin, zużycie energii 1,11 kWh
 • Razem: 11,83 kWh
 • Po przeliczeniu zużycia na cały rok: 307,45 kWh
 • Roczne koszty energii przy założeniu ceny 0,25 EUR za kWh: 76,86 EUR  

Nach oben

Oszczędność: 140,27 kWh lub 35,07 EUR

Nach oben


up