Dla optymalnego korzystania z naszej strony internetowej stosujemy Cookies. Poprzez używanie tej strony warażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji OK
Empower your IT

Funkcje Deploy

Wygodne dla administratora, przyjazne dla użytkownika

Dystrybucja oprogramowania za pomocą baramundi Deploy oznacza przede wszystkim: dużą elastyczność. Niezależnie od tego, czy wiersz polecenia, czy plik odpowiedzi, czy skrypt — dla każdej aplikacji można określić sposób jej instalacji. Pomaga w tym inteligentny kreator, dzięki czemu można zachować elastyczność i kontrolę nad wszystkim.

Nach oben

Użytkownicy korzystają z

  • inteligentnego sterowania zadaniami z dokładną rejestracją
  • inteligentnych mechanizmów instalacji dowolnie definiowanych zależności i atrybutów
  • wydajnego języka skryptów typu drag and drop
  • zadań do powtórnego wykorzystania

Nach oben

Dowolne definiowanie instalacji

Jak wolisz pracować? W trybie ekspresowym z inteligentnym kreatorem, który wykonuje zadania po kilku kliknięciach? Czy może wybierasz sam każdą opcję? Masz swobodę wyboru, którą daje baramundi Deploy. W systemie inteligentnego sterowania zadaniami można dokładnie określić, co, kiedy, gdzie i jak często ma być wykonywane i jaka ma być reakcja na niespodziewane efekty.

Nach oben

Za pomocą baramundi Deploy można

  • dowolnie wybierać warunki instalacji
  • określać kolejność
  • łączyć różne aplikacje w jeden pakiet instalacyjny

Nach oben

Wykorzystanie pola działania – zaangażowanie użytkownika

Użytkownik decyduje, czy oprogramowanie ma być instalowane natywnie metodą original setup, czy inną alternatywną metodą. Może również zdecydować o stopniu zaangażowania użytkownika w proces instalacji.

Użytkownik może być informowany o aktualnych zadaniach. Zadania mogą być również wykonywane w niewidoczny sposób, w tle. Użytkownik może mieć możliwość współdecydowania o momencie wykonania zadania oraz jego przesunięciu w określonym oknie czasowym. Za pomocą zintegrowanego Kiosku HTML można w prosty sposób udostępniać oprogramowanie, z którego użytkownicy mogą korzystać w razie potrzeby.

Podczas wszystkich procesów zachowana jest pełna kontrola nad statusem, można zobaczyć, co zostało już zainstalowane, a co jeszcze nie, gdzie występują błędy i jakie są ich skutki. Z taką samą łatwością, z jaką programy są instalowane na każdym dowolnym komputerze, można również przeprowadzić ich odinstalowanie — niezależnie od tego, w jaki sposób znalazły się one na komputerze. Można na przykład usuwać niechciane programy, które użytkownik na własną rękę zainstalował na swoim służbowym komputerze. Można mieć przegląd wszystkich zadań z wszystkimi szczegółami i poszczególnymi krokami.

Język skryptów drag and drop

Firma baramundi opracowała własny język poleceń, który umożliwia tworzenie i edycję procesów w bardzo prosty sposób metodą drag and drop. Typowe zadania administracyjne można w ciągu kilku minut przekazać do baramundi Management Suite. Wydajny język skryptów jest zawarty w baramundi Automation Studio i dostępny z baramundi Deploy na zasadzie licencji jednostanowiskowej.

Raz zdefiniować – wielokrotnie używać

Im więcej pracuje się z baramundi Management Suite, tym więcej można zyskać dzięki powtórnemu korzystaniu z poszczególnych elementów. Również w przypadku baramundi Deploy można powtórnie wykorzystywać raz stworzone komponenty i zadania. Metodą drag and drop, za pomocą kreatora lub ze sterowaniem zdarzeniowym z bazy danych.

Nach oben


up