Dla optymalnego korzystania z naszej strony internetowej stosujemy Cookies. Poprzez używanie tej strony warażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji OK
Empower your IT

Funkcje AUT

Wykrywanie nieużywanego oprogramowania

Za pomocą baramundi AUT system baramundi Management Suite protokołuje w tle używanie monitorowanych programów na wszystkich komputerach, które są skonfigurowane pod kątem korzystania z tej funkcji. Uzyskiwane informacje dotyczą nie tylko tego, czy określone oprogramowanie znajduje się fizycznie w systemie, ale również tego, czy jest ono w ogóle używane.

W przeciwieństwie do narzędzia baramundi Inventory, które wykonuje inwentaryzacyjny zapis danych w danym momencie, baramundi AUT gromadzi te dane przez ustawiony okres czasu. W efekcie administrator otrzymuje od baramundi AUT zestawienie stopnia wykorzystania oprogramowania. Jednocześnie baramundi AUT wylicza na podstawie liczby niewykorzystanych licencji możliwe oszczędności w euro.

Szeroki zakres ochrony danych i użytkowników    

Jako dzieło niemieckiego producenta, baramundi AUT spełnia wymagania niemieckich i europejskich przepisów dotyczących ochrony danych: To nie użytkownicy, tylko system ma być transparentny. Poza tym baramundi AUT protokołuje używanie oprogramowania tylko na wyznaczonych klientach i tylko dla wyraźnie wskazanych aplikacji — a więc tylko wtedy, gdy administrator odpowiedzialny za baramundi AUT wydał na to zgodę.

W ten sposób nie jest możliwe protokołowanie danych przez AUT w środowiskach wrażliwych. Poza tym zaawansowany system uprawnień narzędzia baramundi AUT dokładnie definiuje, jakie dane mogą być gromadzone lub czytane i przez kogo. baramundi AUT umożliwia również omijanie wybranych komputerów podczas analizy AUT. Zbieranie danych w komputerach klientach oraz ich zapisywanie w bazie danych wymaga zarejestrowania licencji na AUT na serwerze baramundi.  

Do konfiguracji AUT w baramundi Management Suite przydzielone jest specjalne uprawnienie baramundi. W ten sposób można dokładnie ustalić, kto może włączać i wyłączać AUT. Również dla funkcji analizy AUT przydzielone są specjalne uprawnienia baramundi, które jednoznacznie określają, kto może mieć wgląd w zasoby określonych komputerów i/lub aplikacji.

Aby uniemożliwić pozyskiwanie informacji o indywidualnych zachowaniach poszczególnych pracowników, baramundi AUT sumuje okresy używania i nie wskazuje konkretnego czasu, w którym po raz ostatni używany był program skonfigurowany pod AUT.

Nach oben


up