Dla optymalnego korzystania z naszej strony internetowej stosujemy Cookies. Poprzez używanie tej strony warażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji OK
Empower your IT

Interfejsy

Od client management do narzędzia obejmującego całe przedsiębiorstwo

baramundi zapewnia doskonałe połączenia w całym przedsiębiorstwie. Za pomocą baramundi Inventory można pobierać z sieci dowolne dane, a następnie udostępniać je innym użytkownikom przez różne interfejsy baramundi. Na przykład:

  • Zarządzanie licencjami
  • Zarządzanie zasobami
  • Systemy helpdesk

Od XML przez Web po Microsoft Office

Przez interfejsy baramundi można łączyć różne źródła i uzyskać procesy nadające się do automatyzacji.

Firma baramundi poleca na interfejs swoją usługę internetową XML na bazie .NET. Jako rozwiązanie zgodne ze standardami może być ono bardzo łatwo integrowane z wszystkimi językami .NET, ale również z Microsoft Office. Dodatkowo wiele akcji można w baramundi Management Suite zautomatyzować, na przykład przez VBScript i Commandline Interface (CLI).

Przykładowo za pomocą usługi internetowej baramundi XML można w krótkim czasie odczytać każdy żądany obiekt i zintegrować obce oprogramowanie. Programy do zarządzania licencjami, helpdesk i systemy incident management oraz workflow są integrowane w zależności od potrzeb i wydajnie wykorzystywane. Interfejsy baramundi umożliwiają również korzystanie z funkcji pakietu Microsoft Office w celu uzyskania dostępu do danych poprzez usługę sieciową XML. Aktualne przykłady można znaleźć online na forum użytkowników baramundi.

Interfejsy baramundi

  • zgodne ze standardami usług sieciowych XML, JSON i HTTPS
  • dokumentowana baza danych
  • automatyzacja we wszystkich popularnych językach
  • stale rosnąca liczba istniejących połączeń

bConnect HTTPS/REST

Od wydania 2014 baramundi Management Suite oferuje „bConnect”, nowoczesny interfejs REST oparty na HTTPS. Zaletami są bezpieczne połączenie przez Secure Socket Layer (SSL) i powiązane z nim uwierzytelnianie po stronie serwera, jak również uwierzytelnianie klienta na podstawie danych dostępowych. Obsługiwane są formaty danych JSON i XML.

httpMOC XML

httpMOC to interfejs HTTP oparty na sesji, który pozwala na podstawowy dostęp do istotnych obiektów bMS z prawem do odczytu. Dane są udostępniane w formacie XML.

baramundi Management Object Language (bMOL)

Narzędzie baramundi Management Object Language umożliwia dostęp do wszystkich istotnych obiektów baramundi Management Suite za pomocą języka wysokiego poziomu, np. VBScript itp. Dostęp ten bazuje na opublikowanym COM Interface, a więc może być zastosowany niemal każdy inny język programowania.

Baza danych

Baza danych SQL w baramundi Management Suite jest w pełni udokumentowana. Wszystkie tabele i kolumny oraz ich klucze i relacje z innymi tabelami są obszernie opisane.

Web Service

Backend bazy danych w baramundi Management Suite może być wykorzystywany za pośrednictwem usługi sieciowej. W ten sposób można odczytać każdy obiekt z bazy danych.

Eksport do programu Excel

Widoki list interfejsu użytkownika HTML mogą być eksportowane do programu Excel do dalszego przetwarzania. Za pomocą dostosowanych skryptów w programie Excel można także przesyłać dane do baramundi Management Suite.

Import/eksport generyczny

Większość obiektów w baramundi Management Suite może być eksportowana i w tym samym lub innym systemie z powrotem importowana. Używanym formatem jest tutaj XML, a więc eksportowane dane w razie potrzeby mogą być również dalej przetwarzane.

Nach oben


up