Empower your IT

Funkcje Management Suite

Zarządzanie cyklem życia może być całkiem wygodne: wystarczy raz zdefiniować w menu zadanie i od razu proces będzie wykonywany automatycznie. W dowolnej chwili za pomocą myszy lub sterowania czasowego. W sposób staranny i personalizowany — jakby robił to ręcznie sam administrator

Wygodne zarządzanie jednym kliknięciem

Za pomocą baramundi Management Suite można wezwać do firmy zgrany zespół doskonale wykwalifikowanych specjalistów. Przeprowadzą oni niezawodnie zadania instalacji, dystrybucji i zarządzania związane z oprogramowaniem i komputerami. Można w ten sposób zoptymalizować zasoby i zwiększyć swoją elastyczność.

Nach oben

baramundi Management Suite

 • inwentaryzuje komputery i środowisko sieciowe
 • automatycznie instaluje system operacyjny
 • wyposaża system w żądane oprogramowanie
 • instaluje wszystkie niezbędne łaty dla produktów Microsoft
 • oferuje aktualizacje i łaty do standardowego oprogramowania — w stanie gotowym do dystrybucji
 • zarządza mobilnymi urządzeniami końcowymi
 • dba o zabezpieczanie i bezpieczeństwo danych
 • bez problemu integruje się z każdą strukturą IT
 • wymienia dane inwentarzowe przez interfejsy z dowolnymi aplikacjami obcymi
 • dokładnie informuje o stanie całej sieci i poszczególnych klientów
 • zarządza sprzętem w zewnętrznych lokalizacjach, oszczędzając zasoby

Nach oben

Wydajność, komunikatywność, informacja

Produkt baramundi Management Suite bez problemu obsługuje heterogeniczne środowiska składające się ze sprzętu, oprogramowania i sieci (WAN, LAN, VPN). Jednocześnie dba o minimalne obciążenie sieci i pozwala na konserwację urządzeń w zewnętrznych lokalizacjach bez zbytniego angażowania zasobów.

Za pomocą baramundi Management Suite można również zarządzać licencjami na oprogramowanie, zachowując dzięki temu pełną kontrolę, bez drogich nadwyżek lub niedoborów licencji. Dodatkowo można uzyskać wiele innych informacji i zarządzać nimi oraz przesyłać je do innych użytkowników poprzez różne interfejsy — od XML przez SOAP, DCOM i CLI po SQL: oddziały, koszty lub numery inwentarzowe — ale również szczegóły dotyczące np. wyposażenia biurowego czy posiadanej literatury fachowej.

Centralne sterowanie z zachowaniem mobilności

Wszystkie procesy są sterowane i kontrolowane z jednego interfejsu użytkownika. Administrator nie jest jednak przywiązany do jednego stanowiska pracy, w razie potrzeby może mieć dostęp do baramundi Management Suite również z zewnątrz.
Oczywiście najwyższe bezpieczeństwo ma duże znaczenie dla baramundi. Wszystkie funkcje mogą być udostępniane lub blokowane dla poszczególnych użytkowników lub określonych grup. Dostęp z zewnątrz wymaga specjalnej walidacji potwierdzającej, że użytkownik posiada konto na domenie.

Nach oben


up