Dla optymalnego korzystania z naszej strony internetowej stosujemy Cookies. Poprzez używanie tej strony warażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji OK
Empower your IT
  • Firma  / 
  • Zaangażowanie

Zaangażowanie

Odpowiedzialność społeczna to dla baramundi software AG nie tylko puste hasło. Jednak nawet my nie potrafimy zmienić świata od razu. Mimo to na różne sposoby angażujemy się w przyszłość i uczciwe społeczeństwo.

Jako przedsiębiorstwo średniej wielkości działamy tam, gdzie możemy mieć aktywny wpływ: na przykład wspieramy kluby sportowe. Wspieramy finansowo projekty społeczne i aktywnie działamy na rzecz zaangażowania dzieci i młodzieży. Ważną sprawą jest dla nas ochrona środowiska i klimatu i w tę dziedzinę również inwestujemy. Szczególne znaczenie przykładamy także do dobrego traktowania naszych pracowników oraz do uczciwych, otwartych relacji z klientami, partnerami i usługodawcami. Tutaj przedstawiamy wybrane projekty i działania: 

Nach oben

Czas pracy to część czasu życia: baramundi jako pracodawca

Nach oben

Naszym najważniejszym kapitałem są nasi pracownicy. Duże znaczenie ma dla nas klimat w miejscu pracy. Wspieramy również zdolności naszych pracowników. Do tych działań należą na przykład doskonalenie zawodowe, wspieranie ochrony zdrowia i kultura zarządzania.

Ważną sprawą jest dla nas również wspieranie młodych pracowników. Od 2006 roku baramundi software AG jest firmą szkoleniową. Studenci w ramach praktyk i prac dyplomowych są częścią naszego zespołu, mają zapewnioną kompetentną opiekę i mogą zdobywać cenne doświadczenie praktyczne.

O skuteczności tej koncepcji świadczy m.in. nasz sukces w ogólnoniemieckim konkursie „Great Place to Work”.

Nach oben

Wszyscy płyniemy na jednej łodzi: my, klienci, partnerzy i dostawcy usług

Nach oben

Istniejemy dzięki zaufaniu naszych klientów, a naszym celem są uczciwe i otwarte relacje biznesowe. Dlatego kierujemy się wymaganiami naszych klientów, a nie najnowszymi wartościami obrotów.

Na naszych informacjach można polegać. O słuszności tej strategii świadczy wysoki poziom zadowolenia naszych klientów. Niezależna ankieta wykazała 97-procentowe zadowolenie naszych klientów z jakości wsparcia technicznego i absolutnej wiarygodności naszych obietnic. 99 procent ankietowanych klientów potwierdziło wysoką jakość naszego oprogramowania.

Szczególnie ważne są dobre relacje z naszymi partnerami i usługodawcami. Produkujemy nie tylko „Software Made in Germany”, ale również stawiamy na niemieckie produkty i usługi. 

Nach oben

Zielony Las: baramundi wspierał przez 3 lata Plant-for-the-Planet

Nach oben

Ochrona klimatu jest wyzwaniem globalnym, które musi być podjęte przez przedsiębiorstwa. Oferowane rozwiązanie baramundi Energy Management służy nie tylko do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w firmowych sieciach komputerowych. W latach 2013 do 2015 przeznaczane było ponadto 20 procent wpływów z licencji z Energy Management na fundację Plant-for-the-Planet.

Plant-for-the-Planet jest to ogólnoświatowa inicjatywa dzieci i młodzieży, która konsekwentnie pracuje nad zwiększeniem liczby drzew sadzonych na świecie. Poza tym dzieci wspierają się nawzajem w tym, aby uczynić coś przeciwko kryzysowi klimatycznemu. Ich celem jest zasadzenie w sumie biliona drzew do 2020 roku. W tę inicjatywę o demokratycznej strukturze zaangażowanych jest obecnie około 100 000 dzieci z ponad 190 krajów. » Więcej

Nach oben

Nach oben

Ideał przedsiębiorstwa

Jako lider technologii oferujący oprogramowanie typu client management mamy swój udział w sukcesach wielu naszych klientów. Dzięki innowacyjności i gotowości do wysiłku zapewniamy naszym klientom prawdziwą wartość dodaną.

Nach oben


up