Dla optymalnego korzystania z naszej strony internetowej stosujemy Cookies. Poprzez używanie tej strony warażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji OK
Empower your IT

Zaangażowanie

Odpowiedzialność społeczna to dla baramundi software AG nie tylko puste hasło. Jednak nawet my nie potrafimy zmienić świata od razu. Mimo to na różne sposoby angażujemy się w przyszłość i uczciwe społeczeństwo.

Jako przedsiębiorstwo średniej wielkości działamy tam, gdzie możemy mieć aktywny wpływ: na przykład wspieramy kluby sportowe. Wspieramy finansowo projekty społeczne i aktywnie działamy na rzecz zaangażowania dzieci i młodzieży. Ważną sprawą jest dla nas ochrona środowiska i klimatu i w tę dziedzinę również inwestujemy. Szczególne znaczenie przykładamy także do dobrego traktowania naszych pracowników oraz do uczciwych, otwartych relacji z klientami, partnerami i usługodawcami. Tutaj przedstawiamy wybrane projekty i działania: 

Czas pracy to część czasu życia: baramundi jako pracodawca

Naszym najważniejszym kapitałem są nasi pracownicy. Duże znaczenie ma dla nas klimat w miejscu pracy. Wspieramy również zdolności naszych pracowników. Do tych działań należą na przykład doskonalenie zawodowe, wspieranie ochrony zdrowia i kultura zarządzania.

Ważną sprawą jest dla nas również wspieranie młodych pracowników. Od 2006 roku baramundi software AG jest firmą szkoleniową. Studenci w ramach praktyk i prac dyplomowych są częścią naszego zespołu, mają zapewnioną kompetentną opiekę i mogą zdobywać cenne doświadczenie praktyczne.

O skuteczności tej koncepcji świadczy m.in. nasz sukces w ogólnoniemieckim konkursie „Great Place to Work”.

Wszyscy płyniemy na jednej łodzi: my, klienci, partnerzy i dostawcy usług

Istniejemy dzięki zaufaniu naszych klientów, a naszym celem są uczciwe i otwarte relacje biznesowe. Dlatego kierujemy się wymaganiami naszych klientów, a nie najnowszymi wartościami obrotów.

Na naszych informacjach można polegać. O słuszności tej strategii świadczy wysoki poziom zadowolenia naszych klientów. Niezależna ankieta wykazała 97-procentowe zadowolenie naszych klientów z jakości wsparcia technicznego i absolutnej wiarygodności naszych obietnic. 99 procent ankietowanych klientów potwierdziło wysoką jakość naszego oprogramowania.

Szczególnie ważne są dobre relacje z naszymi partnerami i usługodawcami. Produkujemy nie tylko „Software Made in Germany”, ale również stawiamy na niemieckie produkty i usługi. 

Zielony Las: baramundi wspierał przez 3 lata Plant-for-the-Planet

Ochrona klimatu jest wyzwaniem globalnym, które musi być podjęte przez przedsiębiorstwa. Oferowane rozwiązanie baramundi Energy Management służy nie tylko do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w firmowych sieciach komputerowych. W latach 2013 do 2015 przeznaczane było ponadto 20 procent wpływów z licencji z Energy Management na fundację Plant-for-the-Planet.

Plant-for-the-Planet jest to ogólnoświatowa inicjatywa dzieci i młodzieży, która konsekwentnie pracuje nad zwiększeniem liczby drzew sadzonych na świecie. Poza tym dzieci wspierają się nawzajem w tym, aby uczynić coś przeciwko kryzysowi klimatycznemu. Ich celem jest zasadzenie w sumie biliona drzew do 2020 roku. W tę inicjatywę o demokratycznej strukturze zaangażowanych jest obecnie około 100 000 dzieci z ponad 190 krajów. » Więcej