Dla optymalnego korzystania z naszej strony internetowej stosujemy Cookies. Poprzez używanie tej strony warażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji OK
Empower your IT

Informacja prasowa

Professional User Rating: Security Solutions 2017 (PUR-S) – baramundi wyróżniona tytułem „Champion”

baramundi przoduje w ocenie dostawców przeprowadzonej przez techconsult w zakresie zarządzania słabymi punktami


Warszawa, 23 marca 2017 r. – W ramach zorganizowanego przez techconsult badania „PUR-S 2017”, wynik ogólny zdobyty przez baramundi software zapewnił firmie pierwsze miejsce w kategorii Vulnerability Management. Nagrodę przyznano w dniu 22 marca podczas targów CeBIT.  

Badanie „PUR-S 2017”, prowadzone przez centrum badawczo-analityczne Techconsult, dotyczy analizy i oceny dostawców rozwiązań w obszarze Vulnerability Management oraz Mobile Device Management/Enterprise Mobility Management. Ponad 2400 przedsiębiorstw występujących w roli użytkowników końcowych zostało zapytanych o stosowane przez nich rozwiązania oraz wybieranych producentów. Za pomocą 70 ściśle określonych kryteriów przypisanych do 14 kategorii przyporządkowano poszczególnych dostawców do grup „Producent” i „Rozwiązanie”.


W zakresie oceny producenta firma baramundi zdobyła łącznie 79,8 punktów na 100 możliwych i tym samym zapewniła sobie pierwsze miejsce. Dla porównania, średnia liczba punktów w tej kategorii wynosi 68,5.

Istotne kryteria w zakresie oceny producenta:
•    Innowacyjność
•    Całościowe portfolio produktów
•    Serwis i obsługa
•    Partnerzy dystrybucyjni
•    Posiadanie strony internetowej
•    Modele cenowe i referencyjne
•    Zrównoważony rozwój i dostęp do informacji
•    Doradztwo i możliwości dalszego kształcenia

W tej grupie firma baramundi uzyskała najwyższe oceny spośród wszystkich dostawców.

Jeżeli chodzi natomiast o ocenę rozwiązania, przedsiębiorstwo z liczbą 76,6 punktów na 100 możliwych znalazło się w gronie najlepszych oferentów. Średnia liczba punktów wynosi tu 73,5.

Istotne kryteria w zakresie oceny rozwiązania:
•    Zadowolenie z usług producenta
•    Wydajność
•    Zakres funkcji
•    Łatwość obsługi
•    Zalety rozwiązania
•    Zadowolenie z rozwiązania

Firma baramundi szczególnie dobrze wypadła w takich kategoriach, jak zakres funkcji oraz zadowolenie z oprogramowania.

Wynik końcowy stanowił podsumowanie rezultatów uzyskanych w ramach oceny producenta i rozwiązania. Pozwoliło to firmie baramundi software AG zdobyć status „Champion” w kategorii Vulnerability Management w badaniu „PUR-S”. Ranking uczestników zobrazowany jest w formie diagramu, który ma postać dwuwymiarowego diamentu ustawionego na jednym z wierzchołków. Im dostawca zostanie lepiej zaklasyfikowany w obu grupach (producent i rozwiązanie), tym znajduje się on wyżej w obrębie pola diamentu. Przyporządkowanie do kategorii „Champion” oznacza, że dostawca przekonuje swoich klientów zarówno jakością oferowanego rozwiązania, jak i samą filozofią przedsiębiorstwa.

Uwe Beikirch, Członek Zarządu baramundi software AG, komentuje: - Cieszymy się, że zostaliśmy wyróżnieni tytułem „Champion” w obszarze Vulnerability Management. Wszechstronność uwzględnionych kryteriów oraz wypowiedzi zebrane od użytkowników końcowych stanowią dla nas wartościową informację zwrotną i motywują nas do kontynuowania obranej ścieżki rozwoju.

 

Ilustracja

Uwe Beikirch, Członek Zarządu baramundi software AG
» Download
>>Copyright: Kf fotografie Augsburg<<

Diamond Vulnerability Management
» Download
>>Copyright: techconsult<<


up