Dla optymalnego korzystania z naszej strony internetowej stosujemy Cookies. Poprzez używanie tej strony warażają Państwo na to zgodę. Więcej informacji OK
Empower your IT

Informacja prasowa

Professional User Rating 2018 dla Security Solutions MDM/EMM: „Champion” baramundi przekonuje użytkowników pod każdym względem

Firma baramundi wyróżniona tytułem „Championa” w ramach nowego badania Techconsult „Professional User Rating: Security Solutions 2018 (PUR-S)”  

Augsburg, 7 marca 2018 r. – baramundi software AG plasuje się na pozycji „Championa” w wynikach tegorocznego badania „Professional User Rating: Security Solutions (PUR-S)” przeprowadzonego przez analityków firmy Techconsult. Użytkownicy docenili najwyższe osiągnięcia producenta oprogramowania z Augsburga w obszarze EMM przyznając mu ponadprzeciętną ocenę, która wyraźnie wyróżnia go spośród większości konkurentów na rynku. 

Przeprowadzone przez firmę badawczo-analityczną Techconsult badanie PUR-S 2018 analizuje i ocenia producentów zabezpieczeń informatycznych i ich rozwiązania w sześciu kategoriach produktowych, w tym również w kategorii dostawców zabezpieczeń stosowanych w systemach MDM/EMM. Ocenę przeprowadza się w wymiarach „Company Rating” (ocena producenta) oraz „Technology/Solution Rating” (ocena rozwiązania) według ponad 60 kryteriów w 14 podkategoriach. Na potrzeby aktualnego badania PUR-S 2018 pracownicy Techconsult zapytali ponad 2150 przedsiębiorstw o stosowane przez nie rozwiązania i ich producentów. 

Uwe Beikirch, członek zarządu baramundi software AG, z radością komentuje fakt znalezienia się wśród liderów: „Ponowne zdobycie tytułu „Championa” w zakresie Security Solutions stosowanych w systemach EMM jest w tym roku w znacznej mierze efektem ponadprzeciętnych ocen przyznanych nam przez użytkowników w ramach niezależnego badania. To właśnie czyni tę nagrodę tak wyjątkową i również w tym roku jest dla nas bodźcem do rozwoju i poszerzenia naszej oferty produktowej pod kątem korzyści dla klienta.”

Pozycja lidera w kategorii oceny producentów

Również w ramach aktualnego badania baramundi otrzymała najwyższe oceny – zarówno jako producent, jak i za swoje rozwiązanie. baramundi jest liderem w łącznej ocenie producentów; wśród wszystkich dostawców uzyskuje najlepsze oceny w kategorii innowacyjności (79,0 na 100 możliwych punktów), serwisu i wsparcia (92,5), partnera dystrybucyjnego (95,7), stabilności (91,7) oraz usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych (85,7). Dla porównania: średnia liczba punktów w tych kategoriach wynosi pomiędzy 65,7 a 72,1.

Także pod względem oceny rozwiązania baramundi zajmuje czołowe pozycje z wynikiem łącznym wynoszącym 83,5 na 100. Średnia liczba punktów przy uwzględnieniu wszystkich ocenianych dostawców wynosi w tym obszarze 76,7 punktu. baramundi otrzymuje bardzo dobre noty w kategorii zadowolenia z producenta, przyjazności dla użytkownika i korzyści z rozwiązania. Ze swoimi 90 punktami przyznanymi najlepszemu dostawcy baramundi otrzymuje najwyższą ocenę w porównaniu ze średnią liczbą punktów wynoszącą 77,6 w kategorii lojalności wobec marki i skłonności do rekomendacji do zakupu.

Pozycja „Championa” w diamencie PUR-S

Dzięki doskonałym wynikom cząstkowym oceny producenta i rozwiązania firma Techconsult umieściła baramundi Software AG w górnej części aktualnego diagramu diamentu PUR-S MDM/EMM jako jednego z wiodących dostawców o statusie „Championa”. Diament PUR-S to dwuwymiarowy diagram ustawiony na wierzchołku. Im lepsza pozycja dostawcy w każdym z dwóch aspektów (producent i rozwiązanie), tym wyżej znajduje się on w diamencie. Uznanie za „Championa” oznacza, że dostawca potrafi przekonać klientów zarówno do jakości swojego rozwiązania, jak i do siebie jako przedsiębiorstwa, oraz że otrzymał ponadprzeciętne oceny. 


up